Centrum Leczenia Żywieniowego Nutricare

 

 

 
12 313 19 06

Żywienie w instytucjach medycznych

Od 2011r współpracujemy z instytucjami medycznymi m.in. zakładami opiekuńczo-leczniczymi, domami pomocy społecznej, domami spokojnej starości, centrami rehabilitacji, prowadząc pełne leczenie żywieniowe u wymagających tego Pacjentów.
Nasza Poradnia Żywieniowa działająca w ramach Centrum Leczenia Żywieniowego spełnia wszystkie standardy i wymogi wynikające zarówno z rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6.11.2013 roku „w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej” jak i z zarządzeniami Prezesa NFZ z dnia 30.05.2018 roku „w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej” ( par 14 ) oraz z dnia 29.06.2018 roku „w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne” ( par. 20 pkt 2 ).

Nasi lekarze przeprowadzają kwalifikację Pacjenta a następnie monitorują w dłuższym okresie czasu żywienie dojelitowe osoby objętej opieką. Możemy też pomóc w wytworzeniu permanentnego dostępu do przewodu pokarmowego. Działamy dla dobra pacjentów, swoją obecnością nie zaburzając pracy ZOL.
Współpracujemy z kilkoma instytucjami opiekuńczymi w Małopolsce. Współpraca ta jest długoletnia i potwierdzona referencjami. Jednym z naszych Partnerów jest Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum. Wspólnie staramy się osiągnąć cel, którym jest przywrócenie sprawności i samodzielności pacjentom wymagającym rehabilitacji.